เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

เอกลักษณ์ของโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา คือ ข้าวกล้อง

  
   

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“ คุณธรรม  นำความรู้  “Comments