วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันรำลึกสุนทรภู่ 
โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยาจัดงานวันเดียวสี่อย่าง 
คือ วันไหว้ครู วันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด 
และวันภาษาไทย คุ้มค่าจริงๆ